Uchwała Nr 5/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie określenia wysokości - składki członkowskiej i zasad jej podziału, w latach 2008 - 2010.