Uchwała nr 336/VII/2009 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 1/95 V Krajowego Zjazdu Radców Prawnych w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców...

brak PDF