Prawo korporacyjne
Ustawa o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982r.

(tekst jednolity)

 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 grudnia 2005 r.

w sprawie regulaminu przeprowadzania testu umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów albo radców prawnych

 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 11 grudnia 2003 r.

w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych

 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 września 2002 r.

w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.

Stan prawny na dzień: 31 stycznia 2008r.

 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 27 listopada 2000 r.

w sprawie określenia stroju urzędowego radców prawnych biorących udział w rozprawach sądowych.

 

 
Kodeks etyki radcy prawnego

Radca prawny wykonujący w sposób samodzielny i niezależny wolny zawód służy interesom wymiaru sprawiedliwości jak również tym, których prawa i wolności zostały mu powierzone w celu ochrony. Zawód radcy prawnego podlegający ochronie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi jedną z gwarancji poszanowania prawa. Jest to zawód zaufania publicznego respektujący ideały i obowiązki etyczne ukształtowane w toku jego wykonywania. Zdefiniowanie reguł postępowania w życiu zawodowym i samorządowym przyczynia się do godnego i uczciwego wykonywania zawodu radcy prawnego.

 
Uchwała Nr 237/VIII/2011 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi z dnia 18 stycznia 2011 r.

w sprawie zasad ustalania wynagrodzenia patrona z tytułu sprawowania patronatu nad aplikantem radcowskim wpisanym na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi

 
 
 
 
UCHWAŁA NR 244 /VII/2007 RADY OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI z dnia 14 listopada 2007 roku

w sprawie wyboru Redaktora Biuletynu Informacji Publicznej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi

 
UCHWAŁA Nr 25/VII/2007 RADY OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI z dnia 3 lipca 2007 r.

w sprawie powołania składu osobowego i ustalenia zakresu działania Komisji ds. Aplikantów i Aplikacji Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi

 
UCHWAŁA Nr 26/VII/2007 RADY OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI z dnia 3 lipca 2007 r.

w sprawie powołania składu osobowego i ustalenia zakresu działania Komisji ds. Doskonalenia Zawodowego i Spraw Europejskich Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych...

 
UCHWAŁA Nr 27/VII/2007 RADY OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI z dnia 3 lipca 2007 r.

w sprawie powołania składu osobowego i ustalenia zakresu działania Komisji ds. Informacji Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi

 
UCHWAŁA Nr 29/VII/2007 RADY OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI z dnia 3 lipca 2007 r.

w sprawie powołania składu osobowego i ustalenia zakresu działania Komisji ds. Ochrony Zawodu Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi

 
UCHWAŁA Nr 30/VII/2007 RADY OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI z dnia 3 lipca 2007 r.

w sprawie powołania składu osobowego i ustalenia zakresu działania Komisji ds. Socjalnych Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi

 
Informacja o Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi w dniu 22 stycznia 2010r.

W dniu 22 stycznia 2010r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Okręgowej Izby  Radców  Prawnych  w  Łodzi.

 
P R O T O K Ó Ł II części VII Zgromadzenia Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi (spawozdawczo-wyborczego), odbytego 31 maja 2007 roku w Dobieszkowie k/Łodzi

P R O T O K Ó Ł

drugiej części obrad VII Zgromadzenia Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi
(sprawozdawczo – wyborczego),

 
 
Uchwała nr 102/X/2018 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2018 roku

Zachęcamy do lektury Uchwały nr 102/X/2018 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2018 roku w sprawie tłumaczenia nazwy zawodu radcy prawnego, nazw samorządu radców prawnych, jego organów i jednostek organizacyjnych oraz nazw "Kancelaria Radcy Prawnego" na język angielski.