Oczekujące wnioski o wpis na listę radców prawnych

Zgodnie z Uchwałą Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 roku w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich poniżej zamieszczamy informację o złożonych wnioskach o wpis na listę radców prawnych.

Zgodnie z § 13 powołanej uchwały każdy może złożyć na piśmie zastrzeżenia do wniosku o wpis na listę radców prawnych.


 

Wnioski złożone do  Rady OIRP w Łodzi, oczekujące na wpis na listę radców prawnych .