Umowy konsumenckie

Prawdopodobnie każdy z nas miał do czynienia z nieuczciwymi praktykami w relacji przedsiębiorca – konsument. Dowiedz się jakie prawa przysługują Ci w wyniku zawarcia standardowej umowy sprzedaży i kupna. Profesjonalna pomoc radcy prawnego powinna uchronić Cię przed nadużyciami w procesie reklamacji towaru lub konsekwencjami otrzymania informacji niezgodnych z obowiązującymi przepisami.

Jeśli poczułeś się ofiarą nieuczciwej umowy konsumenckiej lub otrzymałeś towar niezgodny z obietnicą przysługuje Ci obniżenie ceny, zwrot pieniędzy albo naprawa towaru. Jeśli nie zaszła jedna z powyższych procedur, radca prawny podpowie Ci jak odstąpić od umowy sprzedaży oraz dopilnuje by czynności były przeprowadzone w należytym czasie. Jego zadaniem nie jest jedynie poinformowanie Cię o przysługujących Ci prawach ale także przeprowadzanie Cię przez wielostopniowy niekiedy proces dochodzenia swoich praw.

Rozwikłanie sporu dotyczącego umowy konsumenckiej rozpoczyna się od negocjacji, które mają za zadanie wyjaśnić i zakończyć spór. Jeśli negocjacje zawiodą, radca przygotuje Cię do spotkania z mediatorem, arbitrem, komisją skargową lub sędzią. Wówczas sporządzi on w Twoim imieniu pozew.

W dobie popularności dokonywania zakupów drogą internetową, należy pamiętać, że umowa sprzedaży na odległość różni się od tej standardowej. Można bowiem odstąpić od takiej umowy bez podania przyczyny. Dowiedz się kiedy warto z tego uprawnienia skorzystać. Radca prawny uświadomi Ci inne, ważne kwestie związane z nawiązywaniem każdego typu umowy konsumenckiej.

Twój zakup objęty jest gwarancja? Dowiedz się co robić w przypadku gdy sprzedawca, który jest gwarantem nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z przepisów prawa dowolnie formułując swoje obowiązki wobec kupującego. Radca zdecyduje czy zasady gwarancji produktu nie naruszają interesu konsumenta i zawierają tylko prawidłowe klauzule. Zadaniem radcy jest także reprezentowanie klienta lub w przypadku postępowania grupowego większą ilość osób przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów i sądem.