Sprawy pracownicze

Skomplikowane regulacje z obszaru prawa pracy nie powinny stać na drodze do ochrony Twoich interesów związanych z zatrudnieniem. By sprawnie i bezpiecznie przeprowadzić dochodzenie takich roszczeń, niezbędna jest Ci porada doświadczonego radcy prawnego. Pomoc ta jest kluczowa także ze względu na fakt krótkich terminów odwołania do sądu od decyzji pracodawcy takiej jak wypowiedzenie umowy.

Wśród usług oferowanych przez radcę w zakresie spraw pracowniczych znajdziesz pomoc w przypadku problemów w jednym z poniższych obszarów:

 • Ustanowienie stosunku pracy,
   
 • Rozwiązanie stosunku pracy,
   
 • Wynagrodzenia,
   
 • Świadczenia rentowe,
   
 • Świadczenia emerytalne,
   
 • Odpowiedzialność materialna pracowników,
   
 • Wypadki w pracy,
   
 • Układy zbiorowe,
   
 • Odpowiedzialność za naruszenie praw pracownika,
   
 • Problemy z realizacją praw pracownika zawartych w Umowie
   
 • Mobbing
   
 • Przeniesienie na inne stanowisko pracy bez zgody pracownika
   
 • Spory o roszczenia ze stosunku pracy

 

Opinia radcy prawnego w Twojej sprawie da przejrzysty obraz tego jakie pracodawca ma wobec Ciebie obowiązki, jakie roszczenia Ci przysługują, a przede wszystkich jak korzystać ze swoich uprawnień lub odwołać się od decyzji pracodawcy. Fachowa porada może być wzbogacona o dodatkowe usługi, takie jak pomoc w zgłoszeniu roszczenia lub odwołania, reprezentację w sądzie czy pomoc w negocjacjach z pracodawcą.

Rozwiązywanie sporów związanych z zatrudnieniem powinno być polubowne i bezpośrednie. Jeśli jednak nie jest to możliwe, radca prawny przedstawi Ci podstawy prawne dalszych możliwości postępowania. W przypadku gdy bezpośrednie negocjacje z pracodawcą zawiodą,  radca prawny przygotuje Cię odpowiednio do postępowania pojednawczego lub mediacji. Poinformuje Cię także o kosztach sądowych z tym związanych, a w przypadku postępowania sądowego, będzie Cię przed nim reprezentował.

Pamiętaj, że w sprawach pracowniczych szybkość reakcji na problem prawny jest wyjątkowo istotna. By w wymaganym terminie odwołać się do sądu pracy – zaciągnij porady radcy prawnego jak najszybciej. Poznaj swoje prawa i nie obawiaj się stanąć w obronie swoich dóbr osobistych lub materialnych.