Sprawy cywilne

W sprawach cywilnych dobrze jest skorzystać z usług radcy prawnego z wieloletnią praktyką w zagadnieniach z obrębu prawa cywilnego. Profesjonalne wsparcie radcowskie zapewni Ci skuteczność działania na każdym etapie postępowania. Naszym celem jest doprowadzenie do prawomocnego orzeczenia przy zachowaniu dyskrecji, bezpieczeństwa i szybkości w podejmowaniu działań.

Obsługa prawna osoby fizycznej przez radcę prawnego to nie tylko udzielanie porad prawnych. To również kompleksowe poprowadzenie sprawy cywilnej przed organem administracji publicznej lub sądem, reprezentowanie klientów oraz sporządzanie pism procesowych.

Nieznajomość skomplikowanych procedur postępowania przed urzędami, strach przed biurokracją czy brak wiedzy o zobowiązaniach drugiej strony nie powinny stać na przeszkodzie dochodzenia swoich uprawnień. Wszystkich niezbędnych informacji dotyczących prowadzenia Twojej sprawy udzieli Ci wykwalifikowany radca prawny.

Obsługa prawna świadczona przez członków Okręgowej Izby Radców Prawnych obejmuje następujące zagadnienia:

 • ustalenie istnienia bądź nieistnienia stosunku prawnego
   
 • stwierdzenie nieważności czynności prawnej
   
 • ochronę własności i posiadania
   
 • ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe
   
 • ustanowienie lub wykreślenie hipoteki
   
 • negocjacje
   
 • zadośćuczynienie
   
 • ustanowienie lub wykreślenie hipoteki
   
 • wieczystoksięgowe
   
 • z prawa prasowego
   
 • spadkowe
   
 • upadłościowe

 

Jeśli Twoja sprawa jest już w toku, ale napotkała komplikacje lub dążysz do wydania korzystniejszej decyzji, odwołania się od niej czy wniesienia skargi do sądu – radca prawny pomoże Ci zakończyć prowadzoną sprawę szybko i skutecznie

Usługa radcy prawnego wyceniana jest indywidualnie, a jej koszt zależy od rodzaju sprawy i nakładu pracy. Skontaktuj się z radcą, opowiedz o swoim problemie - pozwoli to oszacować zaangażowanie i szanse na pomyślne dla Ciebie zakończenie sprawy.