Rozwiązywanie sporów

Długa droga sądowa nigdy nie jest najlepszym sposobem rozwiązaniem konfliktu. Radca prawny pomoże Ci zrobić wszystko by uniknąć kosztownego i męczącego procesu, który z pewnością nadszarpnie reputacje Twojej firmy. Celem jest rozwiązanie sporu dyskretnie, sprawnie i najniższym kosztem.

Metody rozwikłania konfliktu poza sądowo ujęte są w zbiorze Alternatywnych Sposobów Rozwiązywania Sporów. Mimo, że bazują one na dobrej woli obu stron, realizowane są niekiedy w oparciu o przymus państwowy. Wykwalifikowany radca pomoże Ci dobrać optymalną metodę, tak by Twoja decyzja o sposobie rozwiązania sporu nie spowodowała utraty klientów oraz naruszenia Twojego dobrego imienia. Jego wsparcie pozwoli Ci również przeprowadzić skuteczne negocjacje i ograniczyć koszty całego procesu.

Podstawą pracy radcy w przypadku rozwiązywania sporów jest odpowiednia analiza Twoich interesów i ryzyka procesowego. Bez względu na to czy Twój spór będzie rozwiązywał metodą mediacji czy arbitrażu, radca prawny nie tylko przygotuje Cię do tego wydarzenia ale także stworzy dopasowaną do indywidualnych potrzeb dokumentację tak zapis na sąd polubowny.

Zadaniem radcy jest więc przeanalizować spór i ocenić dopuszczalność zawarcia ugody, sporządzić ją oraz reprezentować klienta w procesie mediacji lub sądowego postepowania egzekucyjnego. Radca może nawet wystąpić w roli mediatora. Nie narażaj się na niepotrzebne koszty i stresy związane z konfliktem. Skontaktuj się z radcą prawnym.