Deklaracja udzielania bezpłatnej pomocy prawnej - pow. skierniewicki

Radców prawnych zainteresowanych świadczeniem od dnia 1 lipca 2018 r. nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Skierniewickiego, prosimy o składanie  do dnia  15 czerwca 2018 r. deklaracji  w biurze Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi przy ulicy Tylnej 14, (druk deklaracji w załączeniu).

Punkt, o którym mowa  zlokalizowany jest  w Skierniewicach przy  ul. Konstytucji 3 go Maja 6, punkt funkcjonuje w następujących  dniach i godzinach:

1/ poniedziałek             od  godz.8.00     do godz. 12.00

2/ wtorek                      od godz. 8.00     do godz. 12.00

3/  środa                       od godz. 8.00     do godz. 12.00

4/ czwartek                   od godz. 8.00     do godz. 12.00

5/ piątek                        od godz. 8.00     do godz. 12.00

z zastrzeżeniem, że radcowie prawni  świadczą pomoc prawną w poniedziałki, wtorki i co drugą środę a adwokaci w pozostałe dni.

Informujemy, że spośród nadesłanych deklaracji w drodze losowania do wymienionego punktu zostanie wskazany 1 radca prawny oraz 2 radców prawnych jako jego zastępcy.