Wzory dokumentów

Uchwała nr 301/X/2018 Prezydium KRRP z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie wzoru informacji o przebiegu patronatu
http://bibliotekakirp.pl/files/original/f87ec6fab01433f6f9a78da94861ebb2.pdf

Uchwała nr 302/X/2018 Prezydium KRRP z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie wzoru informacji z przebiegu szkolenia aplikanta
http://bibliotekakirp.pl/files/original/d4810b71e0e2284744770181f11dee59.pdf

Uchwała nr 303/X/2018 Prezydium KRRP z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie wzoru opinii patrona o aplikancie

http://bibliotekakirp.pl/files/original/a9afa41afa73095362899e73a282a8a8.pdf

Uchwała nr 304/X/2018 Prezydium KRRP z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie wykazu zadań pisemnych zlecanych aplikantowi przez patrona

http://bibliotekakirp.pl/files/original/519903f814b7e7f3900e798ef8c92e84.pdf