Regulamin odbywania aplikacji radcowskiej (tekst jednolity)

Poniżej zamieszczamy link do uchwały nr 395/X/2019 Prezydium KRRP z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej.

http://bibliotekakirp.pl/files/original/b7a00a5f9ff72d771d4bd018570c7111.pdf

Powyższy tekst jednolity uwzględnia nowy program szkolenia dla aplikantów I roku rozpoczynających aplikację w 2019 r.

Jednocześnie informujemy, że w stosunku do aplikantów radcowskich II i III roku, odbywających aplikację w roku 2019 zastosowanie nadal znajduje uchwała nr 20/X/2017 Prezydium KRRP z dnia 16 lutego 2017 r. -  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej.

http://bibliotekakirp.pl/files/original/d6ce1842f0c224497e9e251103f01024.pdf