Aplikacja
 
Nabór na aplikację
Informacja dla osób przystępujących do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską w 2020r.

Informacja dla osób przystępujących do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską w 2020r.

 
Informacja dotycząca wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich

Informacja dotycząca wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich, dla osób zamierzających rozpocząć zajęcia na I roku aplikacji radcowskiej od dnia 1 stycznia 2020 r.

 
Informacja dla osób przystępujących do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską w 2019r.

Ogłoszenie Ministra Sprawiedliwości o egzaminie wstępnym na aplikację radcowską wyznaczonym na dzień 28 września 2019r. ( sobota)

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ogloszenie-o-egzaminie-wstepnym-na-aplikacje-radcowska-w-2019-r

 
Informacja dla osób przystępujących do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską w 2018 r.

Ogłoszenie Ministra Sprawiedliwości o egzaminie wstępnym na aplikację radcowską wyznaczonym na dzień 29 września 2018 r. (sobota)

 
Informacja dotycząca wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich

Informacja dotycząca wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich

 
Informacja o liczbie uzyskanych przez kandydatów punktów z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską w 2017 r.

Informacja o liczbie uzyskanych przez kandydatów punktów z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską w 2017 r.

 
INFORMACJA DLA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU WSTĘPNEGO NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ W 2017 R.

Celem umożliwienia kandydatom wezwanym do uzupełnienia braków poprzez, doręczenie do Komisji Egzaminacyjnej ds. aplikacji radcowskiej na obszarze Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi przy ul. Tylnej 14 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 września 2017 r. - kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego. 

 
Informacja dla osób przystępujących do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską w 2017 r.

Ogłoszenie Ministra Sprawiedliwości o egzaminie wstępnym na aplikację radcowską wyznaczonym na dzień 30 września 2017 r. (sobota)

 
Wpis na listę aplikantów radcowskich - informacja

Informacja dotycząca wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich

 
Egzamin wstępny na aplikację radcowską z 24 września 2016r. - wyniki

W załączniku znajdują się wyniki wstępnego egzaminu na aplikację radcowską z dnia 24 września 2016r.