Wyniki kolokwium z Prawa rodzinnego i opiekuńczego z 17 czerwca 2019 r.

Poniżej zamieszczamy wyniki kolokwium oraz wytyczne do kazusu z Prawa rodzinnego i opiekuńczego z 17 czerwca 2019 r.