Kolokwium z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - lista aplikantów

W załączeniu przedstawiamy listę aplikantów I roku aplikacji przystępujących do kolokwium w formie ustnej z Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w dniu 11 maja 2019 roku z podziałem na poszczególne komisje.