Kolokwium w dniu 27 maja 2019 roku

Informujemy, że aplikanci zdający kolokwium z Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w dniu 27 maja 2019 r. powinni stawić się odpowiednio:

Komisja I – godz. 15.30
Komisja II – godz. 14.00