Kolokwium w dniu 24 września 2019 roku - informacja

Informujemy, że aplikanci II roku przystępujący w dniu 24 września 2019 r. do kolokwium z prawa spółek handlowych winni stawić się w miejscu przeprowadzania kolokwium, tj. sali na poziomie 2 w Expo-Łódź, o godz. 8.30.