Kolokwium 25 maja - lista aplikantów III roku

W załączeniu przedstawiamy listę aplikantów III roku aplikacji przystępujących do kolokwium w formie ustnej: Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego, organizacja i funkcjonowanie samorządu radców prawnych w dniu 25 maja 2019 roku z podziałem na poszczególne komisje.