Informacja o wymogach technicznych dotyczących przygotowania własnego sprzętu komputerowego na kolokwia pisemne w roku szkoleniowym 2019

Informacja o wymogach technicznych

dotyczących przygotowania własnego sprzętu komputerowego na kolokwia pisemne w roku szkoleniowym 2019

 

Zdający, którzy wybiorą możliwość rozwiązywania zadań przy użyciu własnego sprzętu komputerowego, powinni we własnym zakresie sprzęt ten przygotować pod kątem minimalnych wymagań technicznych.

Minimalne wymagania, które powinien spełniać komputer zdającego dla prawidłowego działania aplikacji:

  • Bezwzględnie wymagane zainstalowanie przeglądarki internetowej Chrome w najnowszej wersji

Aby korzystać z przeglądarki Chrome w systemie Windows, musisz mieć:

  • Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 lub nowszy
  • Procesor Intel Pentium 4 lub nowszy, obsługujący SSE2

Uwaga: serwery wymagają systemu Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 lub Windows Server 2016.

• zainstalowany program Microsoft.NET Framework 3.5 SP1[1];

• 1000 MB wolnego miejsca na dysku systemowym komputera;

• wolny port USB;

• konto użytkownika o prawach administratora lokalnego do komputera[2];

• odinstalowany program antywirusowy;

• wyłączony wygaszacz ekranu;

• opcja (schemat) zasilania ustawiona na funkcję „prezentacja” / „wysoka wydajność”[3];

• zegar komputera ustawiony zgodnie z obowiązującą datą i czasem;

• wyłączone aktualizacje automatyczne.

[1] Microsoft.NET 3.5 SP1 jest domyślnie zintegrowany jako składnik systemu Windows 7. W przypadku nowszych systemów takich jak: Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 środowisko .NET instaluje się automatycznie podczas pierwszego uruchomienia aplikacji opartej o ww. środowisko. Uruchomienie wersji DEMO świadczy o zainstalowaniu właściwej wersji środowiska .NET

[2] Aby sprawdzić czy zalogowany użytkownik posiada uprawnienia administratora lokalnego do komputera należy w linii poleceń wykonać komendę net user %username% i sprawdzić czy na wyświetlonej liście znajduje się następujący wpis „Członkostwa grup lokalnych *Administratorzy”.

[3] Komputer powinien być skonfigurowany w taki sposób aby w przypadku bezczynności nie używał funkcji wstrzymywania systemu (tryb uśpienia) i wygaszacza ekranu.

Uwagi:

•Aplikacja nie może być uruchamiana na maszynach wirtualnych.

•Na egzaminie dopuszczalne jest korzystanie z myszek i klawiatur przewodowych.

Zainstalowane na komputerze zdającego i pracujące w tle inne aplikacje mogą spowolnić działanie Aplikacji do zdawania egzaminu, dlatego sugerowane jest odinstalowanie zbędnych aplikacji na czas trwania egzaminu.

Tylko właściwie przygotowany i spełniający wymogi techniczne sprzęt komputerowy zapewni prawidłowe działanie Aplikacji do zdawania kolokwium.

Przygotowanie sprzętu komputerowego zgodnie z podanymi wymogami jest obowiązkiem zdającego, który wybrał taką formę rozwiązywania zadań.