Informacja o terminach kolokwiów dla aplikantów OIRP w Łodzi w roku szkoleniowym 2019 - aktualizacja

Poniżej zamieszczamy zaktualizowną informację o terminach kolokwiów dla aplikantów OIRP w Łodzi w roku szkoleniowym 2019. Prosimy o zapoznanie z treścią dokumentu.