Informacja dla osób przystępujących do egzaminu radcowskiego 2019

Informujemy, że zgodnie z ogłoszeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2018 r. wnioski o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego należy składać w terminie do dnia 9 lutego 2019 r. – przez osoby, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych oraz w terminie do dnia 5 marca 2019 r. – przez osoby, które odbyły aplikację radcowską. Poniżej udostępniamy:

  • wzór wniosku o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego dla osób po ukończeniu aplikacji radcowskiej,
  • wzór wniosku o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego dla osób o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych,
  • kwestionariusz osobowy,

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu MInistra Sprawiedliwości o egzaminie radcowskim w 2019 roku dostępnym pod poniższym linkiem:

https://www.ms.gov.pl/pl/egzaminy-prawnicze/zawodowe-egzaminy-prawnicze/ogloszenia-i-komunikaty/news,14387,ogloszenie-o-egzaminie-radcowskim-w-2019-r.html