Aplikacja
 
Kolokwia i egzaminy
Link do szkolenia z obsługi Lex DVD w wersji na egzamin radcowski

Link do szkolenia z obsługi Lex DVD w wersji na egzamin radcowski 

 
Instrukcja ustawienia daty w LEX DVD w wersji na egzaminy zawodowe

Instrukcja ustawienia daty w LEX DVD w wersji na egzaminy zawodowe

 
LEX DVD - szkolenie online dla aplikantów przystępujących do egzaminu zawodowego

Zapraszamy aplikantów przystępujących do egzaminu zawodowego do udziału w szkoleniu online w zakresie obsługi LEX DVD.

 
Komunikat dla osób przystępujących w dniach 23 - 26 czerwca 2020 r. do egzaminu radcowskiego w terminie dodatkowym - zmiana wytycznych MS i GIS

Komunikat dla osób przystępujących w dniach 23 - 26 czerwca 2020 r. do egzaminu radcowskiego w terminie dodatkowym - zmiana wytycznych MS i GIS dotyczących organizacji egzaminu radcowskiego

 
Komunikat dla zdających egzamin adwokacki i radcowski w terminie dodatkowym 23-26 czerwca 2020 r. - uzupełnienie

Komunikat dla zdających egzamin adwokacki i radcowski w terminie dodatkowym 23-26 czerwca 2020 r. - uzupełnienie

 
Wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące organizacji i przeprowadzania egzaminu radcowskiego w 2020 r. w terminie dodatkowym.

Wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące organizacji i przeprowadzania egzaminu radcowskiego w 2020 r. w terminie dodatkowym.

 
Komunikat dla zdających egzamin radcowski w terminie dodatkowym 23-26 czerwca 2020 r.

Komunikat dla zdających egzamin radcowski w terminie dodatkowym 23-26 czerwca 2020 r.

 
UWAGA!!! Nowy termin egzaminu radcowskiego 2020

UWAGA!!! Ministerstwo Sprawiedliwości  wyznacza dodatkowy termin przeprowadzenia egzaminu adwokackiego i egzaminu radcowskiego w dniach 23 – 26 czerwca 2020 r.

 
Informacja o odwołaniu egzaminu radcowskiego

Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że z uwagi na zagrożenie zarażeniem koronawirusem egzaminy prawnicze przewidziane w dniach 24-27 marca br. zostają odwołane.

 
Egzamin radcowski - ważny komunikat

Komunikat Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej i Przewodniczącej Komisji Egzaminacyjnej Nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Łodzi

 
Egzamin radcowski - treść zawiadomień z Komisji 1 i Komisji 2

Egzamin radcowski - treść zawiadomień z Komisji egzaminiacyjnej nr 1 i Komisji egzaminiacyjnej nr 2

 
Egzamin radcowski - LEX DVD

Jak korzystać z LEX DVD podczas egzaminu radcowskiego?

 
Egzamin radcowski – aplikacja do zdawania egzaminu

Egzamin radcowski – aplikacja do zdawania egzaminu

 
Komunikat dotyczący egzaminu radcowskiego w 2020 roku

Komunikat dotyczący egzaminu radcowskiego w 2020 roku - wymagania techniczne.

 
Informacja dla osób przystępujących do egzaminu radcowskiego w dniach 24 – 27 marca 2020 r.

Informacja dla osób przystępujących do egzaminu radcowskiego w dniach 24 – 27 marca 2020 r.

 
Komunikat dla aplikantów radcowskich przystępujących do kolokwiów pisemnych w okresie stanu epidemii i zagrożenia epidemicznego

Poniżej przedstawiamy zasady przeprowadzania kolokwiów pisemnych w OIRP w Łodzi w okresie stanu epidemii i zagrożenia epidemicznego.

 
Komunikat dla aplikantów radcowskich II roku przystępujących do kolokwium pisemnego z KRO w dniu 14 lipca 2020 r

Informujemy, że aplikanci przystępujący do kolokwium z KRO w dniu 14 lipca 2020 r. mają obowiązek stawić się w miejscu przeprowadzania kolokwium, tj. sali wykładowej w Expo-Łódź przy al.

 
Komunikat dla aplikantów radcowskich I roku przystępujących do kolokwium ustnego z Prawa praca i ubezpieczeń społecznych w dniu 11 lipca 2020 r.

Instrukcja organizacyjna kolokwiów ustnych
Listy aplikantów I roku przystępujących do kolokwium 11 lipca 2020 r.

 

 
Informacja dla aplikantów radcowskich przystępujących do kolokwiów pisemnych przy użyciu własnego sprzętu komputerowego

Informacja dla aplikantów radcowskich przystępujących do kolokwiów pisemnych przy użyciu własnego sprzętu komputerowego

 
Komunikat dla aplikantów I i II roku – harmonogram kolokwiów

Komunikat dla aplikantów I i II roku – harmonogram kolokwiów

 
Komunikat dla aplikantów II roku - terminy kolokwiów 2020 z Prawa rodzinnego i opiekuńczego

Prezydium Rady OIRP w Łodzi informuje o wyznaczeniu terminów kolokwiów w roku szkoleniowym 2020 dla aplikantów II roku z Prawa rodzinnego i opiekuńczego.

 
Zbiór pytań na kolokwia ustne w roku szkoleniowym 2020

Zbiór pytań na kolokwia ustne w roku szkoleniowym 2020 - I, II i III rok aplikacji