Aplikacja
 
Kolokwia i egzaminy
INFORMACJA O ŚLUBOWANIU RADCÓW PRAWNYCH

INFORMACJA O ŚLUBOWANIU RADCÓW PRAWNYCH

 
Wyniki egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 26 – 29 marca 2019 r. - Komisja Egzaminacyjna

Wyniki egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 26 – 29 marca 2019 r. -
Komisja Egzaminacyjna do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Łodzi.

 
Wyniki egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 26 – 29 marca 2019 r. - Komisja Egzaminacyjna Nr 2

Wyniki egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 26 – 29 marca 2019 r. - 
Komisja Egzaminacyjna Nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2019 r. z siedzibą w Łodzi

 
Zawiadomienie o egzaminie radcowskim 2019

Zawiadomienie o egzaminie radcowskim 2019

 
Komunikat dla osób składających wnioski o przystąpienie do egzaminu radcowskiego

Komunikat dla osób składających wnioski o przystąpienie do egzaminu radcowskiego.

 
Informacja o wymogach technicznych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia egzaminu radcowskiego 2019

Informacja o wymogach technicznych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w dniach 26-29 marca 2019 r.

 
Informacja dla osób przystępujących do egzaminu radcowskiego 2019

Informacja dla osób przystępujących do egzaminu radcowskiego w dniach 26 – 29 marca 2019 r.

 
Kolokwium z dnia 13 listopada 2019 roku - wyniki

Kolokwium z dnia 13 listopada 2019 roku - wyniki

 
Kolokwium pisemne w dniu 25 listopada 2019 roku - informacja

Komunikat dla aplikantów I i II roku aplikacji.

 
Kolokwium w dniu 23 listopada 2019 roku - listy

Lista aplikantów II roku uczestniczących w kolokwium z prawa gospodarczego

 
Kolokwium w dniu 13.11.2019 - komunikat

Kolokwium w dniu 13.11.2019 - komunikat

 
Kolokwium z dnia 11 października 2019 roku - wyniki

Kolokwium z dnia 11 października 2019 roku - wyniki

 
Kolokwium z dnia 8 października 2019 roku - wyniki

Wyniki kolokwium z prawa administracyjnego z dnia 8 października 2019 roku 

 
Informacja o terminach kolokwiów dla aplikantów OIRP w Łodzi w roku szkoleniowym 2019 - aktualizacja

Informacja o terminach kolokwiów dla aplikantów OIRP w Łodzi w roku szkoleniowym 2019 - aktualizacja

 
Kolokwium z prawa spółek handlowych w dniu 28 października 2019 roku - informacja

Kolokwium z prawa spółek handlowych w dniu 28 października 2019 roku - informacja

 
Kolokwium z prawa cywilnego w dniu 28 października 2019 roku - informacja

Kolokwium z prawa cywilnego w dniu 28 października 2019 roku  - informacja

 
Kolokwium z prawa spółek handlowych z dnia 24 września 2019 roku - wyniki

Kolokwium z prawa spółek handlowych z dnia 24 września 2019 roku - wyniki

 
Zmiany w wykazie aktów prawnych oraz liście pytań na kolokwia ustne

Zmiany w wykazie aktów prawnych oraz liście pytań na kolokwia ustne

 
Kolokwium w dniu 11 października 2019 roku - informacja

Kolokwium w dniu 11 października 2019 roku - informacja

 
Kolokwium z prawa cywilnego procesowego z dnia 9 września 2019 roku - wyniki

Kolokwium z prawa cywilnego procesowego z dnia 9 września 2019 roku - wyniki

 
Kolokwium w dniu 8 października 2019 roku - informacja

Kolokwium w dniu 8 października 2019 roku - informacja

 
Informacja o terminach kolokwiów dla aplikantów OIRP w Łodzi w roku szkoleniowym 2019 - aktualizacja

Informacja o terminach kolokwiów dla aplikantów OIRP w Łodzi w roku szkoleniowym 2019 - aktualizacja

 
Kolokwium w dniu 24 września 2019 roku - informacja

Kolokwium w dniu 24 września 2019 roku - informacja

 
Kolokwium w dniu 9 września 2019 roku - informacja

Kolokwium w dniu 9 września 2019 roku - informacja

 
Kolokwium w dniu 2 września 2019 roku - ważna informacja

Kolokwium w dniu 2 września 2019 roku - ważna informacja

 
Wyniki kolokwium z Prawa rodzinnego i opiekuńczego z 17 czerwca 2019 r.

Wyniki kolokwium z Prawa rodzinnego i opiekuńczego z 17 czerwca 2019 r. 

 
Wyniki kolokwium z postępowania karnego z dnia 28 maja 2019 roku

Wyniki kolokwium z postępowania karnego z dnia 28 maja 2019 roku

 
Kolokwium w dniu 28 maja 2019 roku

Informacja dla aplikantów II roku dotycząca kolokwium z postępowania karnego w dniu 28 maja 2019 r.

 
Aktualne terminy kolokwiów 2019

Aktualne terminy kolokwiów 2019

 
Kolokwium w dniu 27 maja 2019 roku

Informacja dla osób przystępujących do kolokwium w formie ustnej z Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie pierwszym dodatkowym i terminie poprawkowym w dniu 27 maja 2019 roku

 
Kolokwium 25 maja - lista aplikantów III roku

Kolokwium Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego, organizacja i funkcjonowanie samorządu radców prawnych - lista aplikantów

 
Kolokwium z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - lista aplikantów

Kolokwium z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - lista aplikantów

 
Wyniki kolokwium z Prawa rodzinnego i opiekuńczego z 9 kwietnia 2019 r.

Wyniki kolokwium z Prawa rodzinnego i opiekuńczego z 9 kwietnia 2019 r. 

 
Informacja dotycząca kolokwium w dniu 9 kwietnia 2019 r.

Informacja dotycząca kolokwium w dniu 9 kwietnia 2019 r. 

 
Oświadczenie o wyborze sposobu rozwiązywania zadania podczas kolokwium pisemnego z przedmiotu Prawo rodzinne i opiekuńcze

Oświadczenie o wyborze sposobu rozwiązywania zadania podczas kolokwium pisemnego z przedmiotu Prawo rodzinne i opiekuńcze

 
Informacja o wymogach technicznych dotyczących przygotowania własnego sprzętu komputerowego na kolokwia pisemne w roku szkoleniowym 2019

Informacja o wymogach technicznych dotyczących przygotowania własnego sprzętu komputerowego na kolokwia pisemne w roku szkoleniowym 2019

 
Informacja o terminach kolokwiów

Informacja o terminach kolokwiów w roku szkoleniowym 2019

 
Aplikacja umożliwiająca zdawanie kolokwiów pisemnych przy użyciu własnego sprzętu komputerowego.

Aplikacja umożliwiająca zdawanie kolokwiów pisemnych przy użyciu własnego sprzętu komputerowego.

 
Zbiory pytań na kolokwia ustne w roku 2019

Zbiory pytań na kolokwia ustne w roku 2019.

 
Wykaz aktów prawnych

Uchwała nr 390/X/2018 Prezydium KRRP z dnia 8 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach z poszczególnych przedmiotów i stanowi o zakresie obowiązującym na kolokwiach w roku szkoleniowym 2019