Aplikacja
 
Kolokwia i egzaminy
Zawiadomienie o egzaminie radcowskim 2019

Zawiadomienie o egzaminie radcowskim 2019

 
Komunikat dla osób składających wnioski o przystąpienie do egzaminu radcowskiego

Komunikat dla osób składających wnioski o przystąpienie do egzaminu radcowskiego.

 
Informacja o wymogach technicznych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia egzaminu radcowskiego 2019

Informacja o wymogach technicznych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w dniach 26-29 marca 2019 r.

 
Informacja dla osób przystępujących do egzaminu radcowskiego 2019

Informacja dla osób przystępujących do egzaminu radcowskiego w dniach 26 – 29 marca 2019 r.

 
Informacja dotycząca kolokwium w dniu 9 kwietnia 2019 r.

Informacja dotycząca kolokwium w dniu 9 kwietnia 2019 r. 

 
Oświadczenie o wyborze sposobu rozwiązywania zadania podczas kolokwium pisemnego z przedmiotu Prawo rodzinne i opiekuńcze

Oświadczenie o wyborze sposobu rozwiązywania zadania podczas kolokwium pisemnego z przedmiotu Prawo rodzinne i opiekuńcze

 
Informacja o wymogach technicznych dotyczących przygotowania własnego sprzętu komputerowego na kolokwia pisemne w roku szkoleniowym 2019

Informacja o wymogach technicznych dotyczących przygotowania własnego sprzętu komputerowego na kolokwia pisemne w roku szkoleniowym 2019

 
Informacja o terminach kolokwiów

Informacja o terminach kolokwiów w roku szkoleniowym 2019

 
Aplikacja umożliwiająca zdawanie kolokwiów pisemnych przy użyciu własnego sprzętu komputerowego.

Aplikacja umożliwiająca zdawanie kolokwiów pisemnych przy użyciu własnego sprzętu komputerowego.

 
Zbiory pytań na kolokwia ustne w roku 2019

Zbiory pytań na kolokwia ustne w roku 2019.

 
Wykaz aktów prawnych

Uchwała nr 390/X/2018 Prezydium KRRP z dnia 8 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach z poszczególnych przedmiotów i stanowi o zakresie obowiązującym na kolokwiach w roku szkoleniowym 2019