Aplikacja III rok - aktualizacja planu zajęć

W załączeniu przekazujemy zaktualizowany plan zajęć dla III roku Aplikacji radcowskiej.