Aplikacja III rok - aktualizacja planu zajęć

Poniżej zamieszczamy aktualizację planu zajęć dla III roku aplikacji.