Aplikacja III rok - aktualizacja planu zajęć

Poniżej zamieszczamy zaktualizowany plan zajęć dla I roku aplikacji 

Aplikacja I rok plan zajęć (pobierz)