Aplikacja II rok - aktualizacja planu zajęć

W załączeniu przekazujemy zaktualizowany plan zajęć dla II roku Aplikacji radcowskiej.