Aplikacja I rok - aktualizacja planu zajęć

W załączeniu przekazujemy zaktualizowany plan zajęć dla I roku Aplikacji radcowskiej.