Aplikacja I rok - aktualizacja planu zajęć

Poniżej zamieszczamy aktualizację planu zajęć dla I roku aplikacji.