Aktualności
Informacja dla aplikantów radcowskich przystępujących do kolokwiów pisemnych przy użyciu własnego sprzętu komputerowego

Informacja dla aplikantów radcowskich przystępujących do kolokwiów pisemnych przy użyciu własnego sprzętu komputerowego

Więcej
 
Informacja o zajęciach e-learningowych dla aplikantów radcowskich organizowanych przez Krajową Izbę Radców Prawnych.

Informacja o zajęciach e-learningowych dla aplikantów radcowskich organizowanych przez Krajową Izbę Radców Prawnych.

Więcej
 
Komunikat dla aplikantów I i II roku – harmonogram kolokwiów

Komunikat dla aplikantów I i II roku – harmonogram kolokwiów

Więcej
 
Link do szkolenia z obsługi Lex DVD w wersji na egzamin radcowski

Link do szkolenia z obsługi Lex DVD w wersji na egzamin radcowski

Więcej
 
Instrukcja ustawienia daty w LEX DVD w wersji na egzaminy zawodowe

Instrukcja ustawienia daty w LEX DVD w wersji na egzaminy zawodowe

Więcej
 
LEX DVD - szkolenie online dla aplikantów przystępujących do egzaminu zawodowego

Zapraszamy aplikantów przystępujących do egzaminu zawodowego do udziału w szkoleniu online w zakresie obsługi LEX DVD

Więcej
 
Komunikat dla osób przystępujących w dniach 23 - 26 czerwca 2020 r. do egzaminu radcowskiego w terminie dodatkowym - zmiana wytycznych MS i GIS

Komunikat dla osób przystępujących w dniach 23 - 26 czerwca 2020 r. do egzaminu radcowskiego w terminie dodatkowym - zmiana wytycznych MS i GIS dotyczących organizacji egzaminu radcowskiego

Więcej
 
Komunikat dla zdających egzamin adwokacki i radcowski w terminie dodatkowym 23-26 czerwca 2020 r. - uzupełnienie

Komunikat dla zdających egzamin adwokacki i radcowski w terminie dodatkowym 23-26 czerwca 2020 r. - uzupełnienie

Więcej
 
Zasady odbywania aplikacji radcowskiej w warunkach COVID - 19

Uchwała Krajowej Rady Radców Prawnych Nr 192/X/2020 z dnia 7 czerwca 2020 r. w sprawie szczególnych zasad odbywania aplikacji radcowskiej w związku z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19.

Więcej
 
Rekrutacja na stanowisko "Assistant Lawyer - Poland" w Europejskim Trybunale Praw Człowieka ETPC - spotkanie informacyjne

Rekrutacja na stanowisko "Assistant Lawyer - Poland" w Europejskim Trybunale Praw Człowieka ETPC - spotkanie informacyjne 

Więcej
 
Wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące organizacji i przeprowadzania egzaminu radcowskiego w 2020 r. w terminie dodatkowym.

Wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące organizacji i przeprowadzania egzaminu radcowskiego w 2020 r. w terminie dodatkowym.

Więcej
 
Komunikat dla zdających egzamin radcowski w terminie dodatkowym 23-26 czerwca 2020 r.

Komunikat dla zdających egzamin radcowski w terminie dodatkowym 23-26 czerwca 2020 r.

Więcej
 
Środowisko prawnicze na straży praw człowieka

Środowisko prawnicze na straży praw człowieka - zapraszamy do udziału w cyklu bezpłatnych webinariów

Więcej
 
UWAGA!!! Nowy termin egzaminu radcowskiego 2020

UWAGA!!! Ministerstwo Sprawiedliwości  wyznacza dodatkowy termin przeprowadzenia egzaminu adwokackiego i egzaminu radcowskiego w dniach 23 – 26 czerwca 2020 r.

Więcej
 
Egzamin radcowski 2020 - pismo Prezesa KRRP do Ministerstwa Sprawiedliwości

Zachęcamy do zapoznania z treścią pisma Prezesa KRRP do Ministerstwa Sprawiedliwości z 13 maja 2020 roku w sprawie egzaminu radcowskiego 2020

Więcej
 
Konkurs ERA i CCBE dla aplikantek i aplikantów – rejestracja otwarta do 01.07.2020 r.

Konkurs ERA i CCBE dla aplikantek i aplikantów – rejestracja otwarta do 01.07.2020 r.

Więcej