Aktualności
INFORMACJA O ŚLUBOWANIU APLIKANTÓW RADCOWSKICH

INFORMACJA O ŚLUBOWANIU APLIKANTÓW RADCOWSKICH

Więcej
 
Termin kolokwium z prawa administracyjnego i gospodarczego

Informacja o terminie kolokwium z prawa administracyjnego i gospodarczego

Więcej
 
Informacja o terminach kolokwiów dla aplikantów OIRP w Łodzi w roku szkoleniowym 2018

Prezydium Rady OIRP w Łodzi informuje o wyznaczeniu terminów kolokwiów w roku szkoleniowym 2018.

Więcej
 
Kolokwium z prawa cywilnego - informacja

Informacja dotycząca kolokwium z prawa cywilnego w dniu 13 listopada 2018 roku. 

Więcej
 
Kolokwium z prawa spółek handlowych - wyniki

Poniżej prezentujemy wyniki kolokwium z prawa spółek handlowych z dnia 8 października 2018 r. wraz z wytycznymi do kazusu.

Więcej
 
Kolokwium z prawa administracyjnego - wyniki

Poniżej prezentujemy wyniki kolokwium z prawa administracyjnego z dnia 8 października 2018 r. wraz z wytycznymi.

Więcej
 
Informacja dla osób wpisanych na listę aplikantów radcowskich na posiedzeniu Rady OIRP w Łodzi w dniu 15 października 2018 r.

Informacja o wysokości składki członkowskiej uiszczanej przez aplikantów.

Więcej
 
Kolokwium z prawa cywilnego procesowego - wyniki

Poniżej prezentujemy wyniki kolokwium z prawa cywilnego procesowego z dnia 8 października 2018 r. wraz z wytycznymi.

Więcej
 
Kolokwium z prawa gospodarczego - lista aplikantów

Lista aplikantów radcowskich II roku przystępujących w dniu 27 października 2018 roku do kolokwium w formie ustnej z prawa gospodarczego.

Więcej
 
Kolokwium z prawa gospodarczego - ważny komunikat

Kolokwium z prawa gospodarczego - aktualizacja wykazu pytań i aktów prawnych.

Więcej
 
Kolokwium z prawa gospodarczego - zakres pytań

Informacja dotycząca zakresu pytań obowiązujących w toku kolokwium z prawa gospodarczego.

Więcej
 
Aktualny plan zajęć - aplikacja rok II

Aktualny plan zajec dla aplikantów radcowskich II roku

Więcej
 
Kolokwium z prawa spółek handlowych i postępowania cywilnego - informacja

Informacja o godzinie rozpoczęcia kolokwium z prawa spółek handlowych oraz postępowania cywilnego (termin poprawkowy oraz pierwszy termin dodatkowy)

Więcej
 
Komunikat dla osób, które uzyskały wynik pozytywny z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską

Informacja dotycząca wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich

 

Więcej
 
Informacja o liczbie uzyskanych przez kandydatów punktów z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską w 2018 r.

Informacja o liczbie uzyskanych przez kandydatów punktów  z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską w 2018 r.

Więcej
 
Aktualny plan zajęć - aplikacja rok III

Aktualny plan zajęć - aplikacja rok III

Więcej
 
Kolokwium z prawa administracyjnego - informacja o terminie

Informacja dotycząca terminu kolokwium z prawa administracyjnego.

Więcej