Aktywny i zdrowy styl życia ze specjalną ofertą skierowaną do Radców Prawnych

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi zawarła umowę umożliwiającą Radcom Prawnym  korzystanie z programu kart FitProfit i FitSport!

Każdy radca prawny zainteresowany skorzystaniem, po preferencyjnym cenach, z kart FitProfit i FitSport  proszony jest o przesłanie zgłoszenia mailowego na adres : ewakawczynska@oirp.home.pl najpóźniej do dnia 15-go każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc przystąpienia do programu oraz uiszczenie opłaty, w wybranej przez siebie opcji, na specjalnie stworzone dla Okręgowej Izby Radców Prawnych subkonto:

Bank Millennium S.A 48 1160 2202 0000 0003 2166 4065

najpóźniej do dnia 20 każdego miesiąca. Brak opłaty w wyżej wymienionym terminie  skutkuje anulacją zgłoszenia i tym samym niewydaniem stosownej, imiennej karty. Osoby, które zgłoszą swój udział i otrzymają karty, nie muszą już comiesięcznie zgłaszać informacji w Izbie. Jednocześnie brak terminowej wpłaty w kolejnym miesiącu powoduje automatycznie zawieszenie korzystania z programu. Nowe, zainteresowane osoby mogą przystąpić do programu w każdym dowolnym miesiącu wykonując opisaną powyżej procedurę.

Po uiszczeniu opłaty zgodnie z wybranym dla siebie (osoby towarzyszącej lub dzieci) programie zapraszamy do siedziby OIRP w Łodzi po odbiór karty (kart) imiennej. Po odbiór karty należy zgłosić się do Pani Ewy Kawczyńskiej z wypełnionym formularzem zgody. W przypadku zgłoszenia osób dodatkowych lub dzieci trzeba wypełnić odpowiedni formularz i z nim zgłosić się do Izby po odbiór karty. Formularze zgody  do pobrania na stronie internetowej.

Serdecznie zachęcamy do korzystania z programu.

 

W załączeniu

  1. Opis poszczególnych kart (karty Fitprofit i FitSport)
  2. Wykaz obiektów z których można korzystać w Łodzi i okolicach
  3. Formularze zgody (dla radcy prawnego, pracownika i dziecka)