Aktualizacja zasad funkcjonowania sądów powszechnych

Szanowni Państwo,

W załączeniu przestawiamy nowe wytyczne MInistra Sprawiedliwości oraz Głównego Inspektora Sanitarnego z 18 maja 2020 roku w sprawie funkcjonowania sądów podczas epidemii COVID - 19.

Prosimy o zapoznanie.