144. Konferencja Podatkowa "Podatki dochodowe"

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że 17 lutego 2020 r. na Wydziale Prawa i  Administracji Uniwersytetu Łódzkiego na ulicy Kopcińskiego 8/12, w sali Rady Wydziału (0.14) odbędzie się 144. konferencja podatkowa „Podatki dochodowe” organizowana przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych UŁ.

W załączeniu przesyłamy formularz zgłoszeniowy oraz program konferencji.

Koszt udziału w konferencji wynosi 200,00 PLN (dla zgłoszeń grupowych powyżej 10 uczestników rabat 20%).

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest dokonanie  wpłaty na nowe konto Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych UŁ PEKAO SA II O/ŁÓDŹ  26 1240 3028 1111 0010 7232 2353 i przesłanie do dnia 12 lutego 2020 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dokumentu potwierdzającego wpłatę na adres email: konferencje.cdisp@uni.lodz.pl albo przedstawienie dokumentu potwierdzającego wpłatę  w czasie rejestracji uczestników w dniu konferencji.